Aktuális

Kedves Szülők!

2021.05.06.

Tájékoztatom Önöket, hogy május 10-én, hétfőn újra megindul a hagyományos oktatás a felső tagozatosoknak is. Az iskola minden járványügyi intézkedése továbbra is érvényes. Feltétlenül maszkban jelenjen meg minden tanuló az intézményben .Kérem, hogy csak teljesen egészséges tanulót engedjenek iskolába!
Együttműködésüket köszönöm.
Üdvözlettel: Barták Péterné intézményvezető

Hirdetmény

2021.05.01.

Kedves Szülők, Régi Tanítványaink! Báthorysok!

Kérjük, hogy adójuk 1%-ával támogassák az iskolánkban működő alapítványt!
Alapítványunk
Támogatásukat köszönjük! A Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola tanulói és dolgozói

Hit- és erkölcstan oktatás

2021.04.29.

A Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC törvény 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az etika/hit- és erkölcstan oktatását.
A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette etika, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságok.
A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezés szerepel.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát.
A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség.
EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő a következő tanévre módosíthatja választását egy nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2021/2022-es tanévre: 2021. május 20.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a tankönyvrendelés közelgő határideje miatt a nyilatkozatot 2021. május 20-ig szíveskedjenek kitölteni.

Köszönettel: Barták Péterné intézményvezető
Nyilatkozat

Kedves Szülők!

2021.04.16.

Tájékoztatom Önöket, hogy alsó tagozaton (1-4. évfolyam) április 19-én, hétfőn újra megkezdődik a személyes jelenléttel történő oktatás.

Kérem, hogy csak teljesen egészséges, tünetmentes tanulókat engedjenek iskolába április 19-én, s azt követően is! Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a többi tanuló és azok családjai egészsége érdekében a jövőben is haza fogunk küldeni minden, legenyhébb tünetet mutató tanulót is! Minden járványügyi intézkedés továbbra is érvényes, így feltétlenül maszkban jelenjen meg minden tanuló jövő hétfőn az intézményben!

A távolmaradás hiányzásnak számít, írásbeli szülői kérés esetén a hiányzást igazoltnak tekintjük.

Felső tagozaton továbbra is marad a digitális munkarend.
Együttműködésüket előre is köszönöm!

Veszprém, 2021.április 16.

Üdvözlettel: Barták Péterné
intézményvezető

Elsős beíratás 2021/22. tanévre

2021.04.15-16.

Kedves Szülők!
Felhívom szíves figyelmüket, hogy amennyiben gyermeküket online kívánják beíratni, akkor a felületre kizárólag a lakcímkártyát kell feltölteni, annak is csak azt az oldalát (fotóként, pdf formátumban), amelyen a lakcím, illetve a tartózkodási hely adatai találhatók.
Tekintettel a veszélyhelyzetre, kérem, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, amely nemcsak biztonságos, hanem kényelmes is.
A lakcímkártyát, valamint a többi kötelező igazolványt, dokumentumot elegendő a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében 2021. szeptember elsejéig bemutatni személyesen az általános iskolában.
Köszönettel: Barták Péterné intézményvezető

Hirdetmény
Körzethatárok
Körzetünk
Tájékoztatás szülőknek
Súgó az online beiratkozásról
Beiratkozás felülete

Tájékoztató ovisoknak

2021.03.05.

Tisztelt Szülők!
Várjuk az iskola iránt érdeklődő szülők telefonos vagy e-mail megkeresését.
Tájékoztató

Gyermekfelügyeletet

2021.03.12.

Kedves Szülők!

A köznevelési intézmények működését érintő egyes veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 17/2021. (111.5) EMMI határozat vonatkozó rendelkezését a 18/2021. (III.6.) EMMI határozattal módosította a miniszter. Ennek értelmében a szülő, törvényes képviselő kérelmére biztosítanak az iskolák gyermekfelügyeletet.
A kormányrendelet alapján kizárólag azon család gyermekének lehet felügyeletet biztosítani, akinek szülei, gondviselői mindketten dolgoznak, bármilyen formában a védekezésben mindketten részt vesznek, más módon nem tudnak gondoskodni gyermekük elhelyezéséről. A kérelmet az intézmény vezetőjének kell benyújtani elektronikus formában a bathory@vpbathory.edu.hu e-mail címre.
Erre tekintettel a kérelemben annak indokát is részletezni szükséges munkahelyi igazolással. A kérelemben jelöljék meg, hogy melyik napokon hány órától hány óráig kérik a felügyeletet. Az igényeket a felügyeletet megelőző napon 9.30 óráig tudjuk elfogadni az iskola e-mail címén. Az étkezést a szülőknek kell igényelni a gazdasági munkatársnál, Kohári Katalinnál ugyanezen időpontig a 20-662-9652 telefonszámon, akkor is, ha a szolgáltatás korábban térítésmentes volt. Az iskola hivatalosan zárva tart, fertőtlenítő nagytakarítás folyik az épületben.
A felügyeletet nem a gyermeket tanító pedagógusok látják el, hiszen ők a digitális oktatásban dolgoznak otthonról. A tanulók taneszközöket hozzanak magukkal!

Tisztelettel: Barták Péterné intézményvezető

17/2021 EMMI határozat

2021.03.05.

Kedves Szülők!
Az iskolákban, így a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskolában is 2021. március 8-ától 2021. március 31-éig a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre. A tavaszi szünet a tanév rendje szerint április 1-6. között lesz. A tavaszi szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. A kontaktusszám minimálisra csökkentése érdekében gyermekfelügyelet egyik intézményben sem kerül megszervezésre. Kérek minden szülőt, hogy támogatásukkal segítsék elő az országos intézkedéseknek a hatékony megvalósítását. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy visszatérhessünk a régi életünkhöz.
Segítségüket, együttműködésüket előre is köszönöm! Jó egészséget kívánok!
Üdvözlettel:
Barták Péterné
intézményvezető
17/2021 EMMI határozat

Hittan tájékoztató

2021.03.01.

Tavaszi papírgyűjtés

2021.05.05-06.

Menza

A térítési díjak rendezése készpénzben, bankkártyával és csoportos beszedési meghatalmazással is lehetséges. Csoportos beszedés meghatalmazást, kitöltése után a dokumentumot a számlakezelő bankban kell leadni. A kitöltéshez szükséges „Tanuló azonosítót” és „Jogosult azonosítót” a gazdasági munkatársaktól kérjék.

Év közbeni változtatási igény esetén, menzáról napközire vagy fordítva: jelzést legkésőbb előző hó 25-ig kérjük leadni az adatokat, és a gyermek a következő hónaptól az abban jelzett étkezésben fog részesülni. Ugyanez vonatkozik arra is ha a gyermek szeretné lemondani az iskolai étkezést, vagy szeretne abban részesülni.

Igénylőlapok kedvezményes étkezéshez: Nyilatkozat normatív étkeztetési kedvezmény igényléséhez.
(Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény, családjában három vagy több gyermeket nevelnek, nevelésbe vett gyermek után)
Nyilatkozat 3 vagy többgyermekes családoknak.
Igazolás nevelésbe vett gyermek étkeztetési kedvezmény igényléséhez.

Az e-mailben való ebédlejelentés az alábbi címen érhető el:
ebedlemondasbathoryesgyulaffy@gmail.com
Kohári Katalin: 06-20/662-9652
Az étkezés lemondását, kérjük, a hiányzást megelőző nap 9 óráig jelezze.
A 9 óránál később bejelentett következő napi ebédet már sajnos nem tudjuk kihúzni, de lehetőség van az ételt éthordóban elvinni.
Megértésüket köszönjük.

Az étkezéssel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket az info@bakonygaszt.hu e-mail címen tehetnek fel.

OÉTI tájékoztató:
Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet

2020.10.13.

EMMI intézményi levél

2020.10.06.

Új intézkedés

2020.09.09.

Kedves Alsósok!
A covid vírus gyors terjedése miatt elrendelem, hogy szeptember 10-től az alsó tagozatos tanulóknak, tanítóknak is kötelező a maszk használata az iskolába belépéskor, valamint a tantermen kívül töltött időben az épületben. A szakköri foglalkozások, ha több osztály tanulói is találkoznak, csak az udvaron tarthatók meg. Így táncos foglalkozások csak jó időben lesznek.

Köszönettel: Marica

Intézkedési terv a 2020/2021. tanévre

2020.08.20.

Kisfaludy László, az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára megbízásából megtekinthető a köznevelésért felelős helyettes államtitkár úr tájékoztató levele, valamint a 2020/2021. tanév megkezdésére és lebonyolítására vonatkozóan a köznevelési intézmények részére összeállított részletes intézkedési terv.
Intézkedesi terv - Báthory
Intézkedesi terv - tájékoztató levél
Intézkedési terv a köznevelési intézmények részére 2020/2021. tanév

Úszásoktatás

2020.10.01.

Kedves Szülők!

Mivel a Báthory iskola saját medencével rendelkezik, a mi alsó tagozatos tanulóinknak 2020. október 5-től elindulhat az úszásoktatás.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása szerint:
“Az új koronavírus egy burokkal rendelkező vírus. Amennyiben sérül ez a burok, akkor a vírus elveszíti fertőző képességét. A víz klórozása során elemi oxigén keletkezik, amely oxidáló hatású és erőteljesen károsítja pl. az új koronavírus burkát. A koronavírusok a vizsgálatok szerint 0,2-0,5 mg/l szabad klór jelenlétében szinte pillanatszerűen inaktiválódnak, így a megfelelően üzemeltetett medencékben életképes vírusok jelenlétével nem kell számolni.
Az uszodai vizek klórozása során használt klór mennyiség tehát elég ahhoz, hogy az esetleg vízbe kerülő koronavírust elpusztítsa.​”
Kézfertőtlenítő megfelelő mennyiségben rendelkezésre áll, a felületek, beltéri terek takarítását fokozott gondossággal és az előírt tisztítószerek használatával végezzük.

Tisztelettel:
Barták Péterné

OviOlimpia

2020.01.24.

Idén 7. alkalommal került megrendezésre az "Ovi olimpia" a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola szervezésében. Örömteli, hogy minden évben szép számmal vesznek részt a megmérettetésen az óvodák.
Kiemelten fontos, hogy a sport szeretete már kisgyermek korban kialakuljon, hiszen számos dologra megtanít!

Eredmény
Versenykiírás
Nevezés

Iskolai szociális segítés

Az iskola szociális segítője:
Halász Brigitta

A szociális segítőt a diákok, szülők és pedagógusok is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.
Részletek

Köztársaság kupa 2019

2019.10.02.

EFOP-1.8.5-17-2017-00047

2019.10.25.

Pályázó neve: A Báthorys Gyermekekért Alapítvány
Projekt címe: Edd Magad Egészségesre!
Szerződés száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00047
Támogatás összege (Ft): 19 999 988
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.12.01.
További információk

EFOP-3.3.5-17-2017-00028

2019.09.05.

EFOP 3.2.4-16 „Digitális Kompetencia fejlesztése”

2018.03.23.

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális Kompetencia fejlesztése” pályázat keretében iskolánk pedagógusai számára X-db i3 és i7-es processzorral szerelt laptop került kiosztásra a Veszprémi Tankerületi Központ közreműködésével.
További információk

Balesetbiztosítás

2017.09.19.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel, az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

A biztosító által kiadott ügyfélszolgálati lista, az esetleges beérkező kérdések megválaszolása érdekében.

Ifjúságvédelmi és baleset-megelőzési tájékoztatók

Bűnmegelőzési Osztály releváns prevenciós kiadványai, illetve a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és rendőrkapitányságok által készített ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési tájékoztatók.
Áldozatok napja
Baleset-megelőzés
Biztonságos böngészés
Biztonságos internet ORFK
Diákcsíny
Iskolai erőszak füzet
Szenvedélyes viszonyok
Szülőknek
Internet veszélyei Instagram
Internet veszélyei Snapchat
Internet veszélyei Twitter

Határtalanul pályázat

A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

„Köznevelési reformok operatív megvalósítása"

Részletek
Képek

Tálcán kínált egészség

ÚT-MUTATÓ

Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
Ingyenes online "KRESZ" tanfolyam.
Részletek: TANULOKNAK.HU

Sütőolaj gyűjtés

Felhívás használt sütőolaj gyűjtésére.
A sütőolaj átvétele folyamatos!
Átvétel ideje: hétfői napokon 7:30 - 8:00
Átvétel helye: belső udvar.
Tegyünk együtt környezetünkért!