Aktuális

Hit- és erkölcstan oktatás

2020.04.15.

A Nemzeti közoktatásról szóló 2011. évi CXC törvény 35/A §-a a 2013/14-es tanévtől kezdve, felmenő rendszerben kötelezővé tette az etika/hit- és erkölcstan oktatását.
A törvény értelmében a szülők eldönthetik, hogy a pedagógus vezette etika, vagy az általuk megjelölt egyházak hit- és erkölcstan oktatását választják gyermekük számára.
Az órák a tanulók órarendjében szerepelnek, nem fakultatív délutáni elfoglaltságok.
A tantárgy értékelése és minősítése az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. A tanügyi dokumentumokban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezés szerepel.
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (5) szerint az iskolába belépő tanulók a beiratkozáskor egy nyilatkozat kitöltésével értesítik választásukról az iskolát.
A választás egész tanévre szól, mert év közben változtatásra nincs lehetőség.
EMMI rendelet 182/B. § (7) szerint a szülő a következő tanévre módosíthatja választását egy nyilatkozat újbóli kitöltésével. Ennek a határideje a 2020/2021-es tanévre: 2020. május 20.

Kérjük a tisztelt szülőket, hogy a tankönyvrendelés közelgő határideje miatt a nyilatkozatot 2020. április 15-ig szíveskedjenek kitölteni.

Köszönettel: Barták Péterné intézményvezető

Nyilatkozatok
Gyermekem jelenlegi osztálya:

1.a 2.a 3.a 4.a 5.a 6.a 7.a
1.b 2.b 3.b 4.b 5.b 6.b 7.b
1.c 2.c 3.c 4.c 5.c 6.c 7.c

Szülői tájékoztató

2020.03.24.

Dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr szülőkhöz intézett tájékoztató levele
Levél

Tisztelt Szülők!

2020.03.15.

A kormány a koronavírus járvány terjedése miatt az 1102/2020. (III.14.) Korm.határozatban és a 3/2020. (III.14.) EMMI határozatban 2020. március 16-tól, hétfőtől az iskolákban új, TANTERMEN KÍVÜLI, digitális munkarend bevezetéséről döntött. Az új munkarend értelmében a tanulóknak TILOS a köznevelési intézmények látogatása!
Kérem a szülőket a járvány terjedésének megakadályozása, a gyermekek biztonsága érdekében szervezzék meg a tanulók otthoni felügyeletét!
MINDENKI MARADJON OTTHON!
A hét folyamán tájékoztatjuk Önöket az újfajta távoktatás részleteiről. Az osztályfőnökök részletes útmutatást adnak az aktuális feladatokról.
Az iskolában maradt taneszközöket 16-án 8.30 és 16.30 között lehet az termekből elvinni, egyesével belépve az iskolába. Az osztályokat beosztottuk, kérjük amennyiben lehet, akkor jöjjenek.
Minden eddiginél nagyobb összefogásra van szükség, bízom támogató együttműködésükben.
Barták Péterné
intézményvezető

Kedves Báthorys Diákok!

2020.03.15.

Március 16-tól, hétfőtől az iskolában új TANTERMEN KÍVÜLI tanítás lesz. Az új munkarend értelmében nektek TILOS az iskola látogatása! Ez nem azt jelenti, hogy szünet van. Mindennap lesznek tanórák, házi feladatok. Figyeljétek a KRÉTA felületet, időben tájékoztatni fogunk benneteket az aktuális tananyagról, az elkészítendő feladatokról. Az osztályfőnökök folyamatosan értesítenek benneteket a tennivalókról.
MARADJATOK OTTHON!
Bízom abban, hogy partnereink lesztek ebben a helyzetben, közösen megoldjuk ezt a nehéz feladatot.
Vigyázzatok magatokra! Szorgalmat, kitartást, önfegyelmet kívánok mindenkinek!
Barták Péterné Marica néni

Járvány!

2020.03.11.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom önöket a kialakult koronavírus helyzettel összefüggő megelőző intézkedésekről. Év végéig elhagyunk minden iskolai programot, ünnepséget, tábort, erdei iskolát, közösségi rendezvényeket, értekezleteket, fogadóórákat. Fokozottan figyeljenek arra, hogy beteg, lázas tanulót ne küldjenek iskolába.

Gyermekeik érdekében kérjük megértésüket.

Tisztelettel: Barták Péterné
intézményvezető

Szépen, helyesen!

2020.03.30.

A Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola 2018 óta nagy sikerrel rendezi meg szépírási vetélkedőjét. 2020-ban szeretnénk újra meghirdetni „Szépen, helyesen” versenyünket, ahol kiderül, ki tud kézírással a legszebben és hibátlanul lemásolni egy gépelt szöveget.
Várjuk évfolyamonként azokat a felsős tanulókat, akik kedvet éreznek ennek kipróbálására. Külön versenyeznek az 5., 6., 7. és 8. osztályos tanulók.
Jelentkezési határidő: 2020. március 23.
Részletek
Nevezés

Boldogságóra szakmai turné - március 10

2020.03.10.

OviOlimpia

2020.01.24.

Idén 7. alkalommal került megrendezésre az "Ovi olimpia" a Veszprémi Báthory István Sportiskolai Általános Iskola szervezésében. Örömteli, hogy minden évben szép számmal vesznek részt a megmérettetésen az óvodák.
Kiemelten fontos, hogy a sport szeretete már kisgyermek korban kialakuljon, hiszen számos dologra megtanít!

Eredmény
Versenykiírás
Nevezés

TAPS „Most mutasd meg!”

2020.01.22.

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.
Ebből az alkalomból, a Báthory Iskola Tehetségsegítő munkacsoportja (TEAM) hagyományteremtő szándékkal, bemutatkozási lehetőséget biztosított a magukban elég erőt és tehetséget érző szülők, nagyszülők, pedagógusok és tanulók számára.
A kiállítást Környei Ágota képzőművész, múzeumpedagógust nyitotta meg, aki alkotásait is felajánlotta a kiállításra.

Kiállítóink:
Diákok: Dunai Bence (2.c), Szász Albert (2.c), Szabadics Bianka (3.c), Cserni Fanni (4.c), Kovács-Németh Abigél (4.c), Eizenacker Bence (4.c), Gál Blanka (5.c), Papp Csenge (5.c), Holczer Anna (7.c), Kovács-Németh Ábel (7.c), Fülöp Janka (7.c).
Szülők: Fekete Renáta, Szász Zsuzsa, Papp Józsefné, Glassl Mercédesz Éva, Madarász Lilla.
Jelenlegi és volt pedagógusok: Milló Ildikó, Gerölyné Joó Katalin, Bálint Lászlóné, Simonné Prohászka Judit, Bányai Melinda, Vers Csilla, Gáspár Zsuzsanna, Angyalné Méri Zsuzsanna, Rybár Olivér.
Az rendezvény minden szereplője, kiállítója emléklapot kapott.
A TEAM által, hagyományteremtő céllal szervezett kiállítás megnyitóján novella, vers, furulya előadás és ének is elhangzott.
1. P Szabó Eszter: Kelemen Erzsébet HA c. verse
felkészítője: Sarkadi Gabriella, magyartanár, igazgató helyettes
2. Mészáros Éva: G. Joó Katalin: Rezeda, a bohócdoktor
(mindketten iskolánk nyugdíjas pedagógusai)
3. Gáspár Zsuzsa és fia Gáspár Olivér furulya
J. Hook: Gavotte, Anon: Menüett, Boismortier: Gaiment
4. Kristóf Luca 6.c : Aranyosi Ervin Vers és festmény c. verse
felkészítője: Sarkadi Gabriella, magyartanár, igazgató helyettes
5. Kicsik kórusa: Gyermek volt minden óriás c. dal
tagjai az 1. és 2.a sportosztályos tanulói
felkészítőjük: Gőgös Beáta és Czaun Ildikó tanítónők

Köszönet a bátor tehetségeknek, akik megosztották velünk gondolataikat, alkotásaikat és a Tehetség munkacsoport tagjainak szervező munkájukért!
Czaun Ildikó
tehetségkoordinátor

Részletek

Csoportos gyógytorna órák

2019.11.26.

Iskolai szociális segítés

Az iskola szociális segítője:
Halász Brigitta

A szociális segítőt a diákok, szülők és pedagógusok is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük problémájuk megoldásában.
Részletek

Köztársaság kupa 2019

2019.10.02.

EFOP-1.8.5-17-2017-00047

2019.10.25.

Pályázó neve: A Báthorys Gyermekekért Alapítvány
Projekt címe: Edd Magad Egészségesre!
Szerződés száma: EFOP-1.8.5-17-2017-00047
Támogatás összege (Ft): 19 999 988
Támogatás intenzitása: 100%
A projekt megvalósításának kezdete: 2017.12.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje: 2018.12.01.
További információk

EFOP-3.3.5-17-2017-00028

2019.09.05.

EFOP 3.2.4-16 „Digitális Kompetencia fejlesztése”

2018.03.23.

Az EFOP 3.2.4-16 „Digitális Kompetencia fejlesztése” pályázat keretében iskolánk pedagógusai számára X-db i3 és i7-es processzorral szerelt laptop került kiosztásra a Veszprémi Tankerületi Központ közreműködésével.
További információk

Balesetbiztosítás

2017.09.19.

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter mint a Magyar Állam képviselője a Groupama Biztosító Zrt.-vel, az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003. (VIII. 14.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) meghatározott balesetbiztosítási szerződést kötött.

A Korm. rendelet 1.§- a értelmében baleset-biztosításban részesül minden Magyarország területén állandó lakóhellyel rendelkező magyar állampolgár 3. életéve betöltésének napjától, 18. életéve betöltésének napjáig.

A biztosító által kiadott ügyfélszolgálati lista, az esetleges beérkező kérdések megválaszolása érdekében.

Ifjúságvédelmi és baleset-megelőzési tájékoztatók

Bűnmegelőzési Osztály releváns prevenciós kiadványai, illetve a Megyei Baleset-megelőzési Bizottság és rendőrkapitányságok által készített ifjúságvédelmi, baleset-megelőzési tájékoztatók.
Áldozatok napja
Baleset-megelőzés
Biztonságos böngészés
Biztonságos internet ORFK
Diákcsíny
Iskolai erőszak füzet
Szenvedélyes viszonyok
Szülőknek
Internet veszélyei Instagram
Internet veszélyei Snapchat
Internet veszélyei Twitter

Határtalanul pályázat

A TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

„Köznevelési reformok operatív megvalósítása"

Részletek
Képek

Tálcán kínált egészség

Menza

Felhívás a téli szünidei gyermekétkeztetésre

2020. január 01-jétől változnak az étkezési térítési díjak. Részletek

Étkezési térítési díj változás 2019-ről 2020-ra Részletek

Ebédbefizetés Pótbefizetés Ebédjegyek osztása

A 2019/2020. tanév II. félévének időpontjai:
étkezési befizetések és ebédjegyek kiosztása

Étlap: Hungast Holding és ételallergiás menük

Tanévnyító tájékoztatók az étkezéshez leendő 1. osztályosoknak
Tanévnyító tájékoztatók az étkezéshez 2-8. osztályosoknak

Bankkártyás fizetésre csak VISA, MASTERCARD és MAESTRO típusú kártyákat tudunk elfogadni.

Csoportos beszedési megbízáshoz szülői tájékoztató 2019/2020!
Folyamatosan van lehetőség jelentkezni azok részére, akik csoportos beszedési megbízással szeretnék rendezni gyermekük térítési díját. Váltotatási igény esetén, előző hó 25-ig kérjük leadni az adatokat.
Tájékoztató a leemelési időpontokról (II. félév)
További információ telefonon vagy személyesen a gazdasági irodán.

Év közbeni változtatási igény esetén, menzáról napközire vagy fordítva: jelzést legkésőbb előző hó 25-ig kérjük leadni az adatokat, és a gyermek a következő hónaptól az abban jelzett étkezésben fog részesülni. Ugyanez vonatkozik arra is ha a gyermek szeretné lemondani az iskolai étkezést, vagy szeretne abban részesülni.

Igénylőlapok kedvezményes étkezéshez: Nyilatkozat normatív étkeztetési kedvezmény igényléséhez.
(Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után járó kedvezmény, családjában három vagy több gyermeket nevelnek, nevelésbe vett gyermek után)
Nyilatkozat 3 vagy többgyermekes családoknak.
Igazolás nevelésbe vett gyermek étkeztetési kedvezmény igényléséhez.

E-mail cím változás!!!
Az e-mailben való ebédlejelentés az alábbi címen érhető el:

ebedlemondasbathoryesgyulaffy@gmail.com
Telefonos elérhetőség: 06-88/561-915 (iskola telefonszáma).
Kohári Katalin: 06-20/662-9652
Az étkezés lemondását, kérjük, a hiányzást megelőző nap 9 óráig jelezze.
A 9 óránál később bejelentett következő napi ebédet már sajnos nem tudjuk kihúzni, de lehetőség van az ételt éthordóban elvinni.
Megértésüket köszönjük.

Az étkezéssel kapcsolatos észrevételeket, kérdéseket az info@bakonygaszt.hu e-mail címen tehetnek fel.

OÉTI tájékoztató:
Egészséges táplálkozás Közétkeztetés kockázatmentesen!

ÚT-MUTATÓ

Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram
Ingyenes online "KRESZ" tanfolyam.
Részletek: TANULOKNAK.HU

Sütőolaj gyűjtés

Felhívás használt sütőolaj gyűjtésére.
A sütőolaj átvétele folyamatos!
Átvétel ideje: hétfői napokon 7:30 - 8:00
Átvétel helye: belső udvar.
Tegyünk együtt környezetünkért!