Iskolatörténet

A mai Jutasi úti lakótelep 70-es évek eleji intenzív növekedése /lakásállománya és így a lakottság létszáma/ tette szükségessé, hogy 1978-ban egy második iskola is épüljön, az akkori 5. számú általános iskola, mely 1980-ban a Báthory István nevet vette fel. Névválasztásunkkal kívántuk tiszteletünket kifejezni a lengyelek iránt, akik közreműködői voltak iskolánk építésének.

Iskolánk a Bem József Általános Iskola tanuló- és nevelőlétszámának kettéválásával, és azzal a pedagógiai igénnyel indult, hogy segítsége, gyakorlati helyszíne legyen a veszprémi Országos Oktatástechnikai Központ szakmai tevékenységének. Az együttmûködés megállapodásában mindezt az OOK így fogalmazta meg: “Biztosítsa az országos és nemzetközi bemutatónak feltételeit, az iskolai oktatástechnikai szervezet és a nevelők oktatástechnikai képzésének mintáját. Az iskola az OOK kísérleteinek és a város pedagógusai oktatástechnika képzésének színhelye.”

Jelentős szakmai kísérletekben, fejlesztésekben vettünk részt. Itt teljesedett ki: a Zsolnai-féle nyelvi- irodalmi- kommunikációs program, a számítástechnika oktatás, fizikai, kémiai, az énektanítási valamint videotechnikai program.

A 80-as évek közepétől az OOK válságba jutott, megszűnt. Iskolánk a korábbi alapokon saját fejlesztőtevékenységet végzett, a jelenlegi arculatunkat meghatározó testnevelés és a 2011/12-es tanévben megszűnt rajz tanítás, a videotechnika, a környezetismeret és az idegen nyelv tanítása terén.

1989 óta fokozatosan lazultak fel azok a korábbi merev sémákba kötött pedagógiai gyakorlati eljárások, melyek a dinamikus fejlődést hátráltatták. A nevelői szakmai közösségek javasolták és dolgozták ki az új megoldási formákat, melynek eredményeként megindult egy olyan áramlás a beiskolázáskor az iskola felé, amely lehetővé tette, hogy a körzet gyermekei mellé azokat is felvegyük, akik a minőségi oktatást igénylik.

Pedagógiai profilunk 1992-ben vált teljessé, amikor helyet adtunk a kísérleti Kék Madár személyiség fejlesztő programnak is.

1996 szeptemberétől a nevelőtestület javaslatára - szülői és tanulói igények alapján - a fenntartó egyetértésével az induló első osztályaink mindegyike speciális programmal dolgozhatott.

A 2008/2009-es tanévtől erősödött iskolánk sportjellege, mert az első és az ötödik évfolyamon egy-egy közoktatási típusú sportiskolai osztályt indult.

Mostanra mind a nyolc évfolyamon van sportiskolai osztályunk. A sport mellett kiemelten már első osztálytól tanulhatnak idegen nyelvet és informatikát tanulóink ezekben az osztályokban.

Iskolánk előminősített referencia intézmény. Készülünk a szolgáltatói szerepre, a tehetséggondozás, a "Kék Madár Program" és az infokommunikációs eszközök használata területén.

2012-ben elnyertük az Örökös Ökoiskola címet.

Az iskola igazgatói 1978-tól
1978/79 - 93/94 - Dr. Tölgyesi József
1994/95 - 98/99 - Gáspár Gyuláné
1999/00 - 06/07 - Kadnár Lajos †
2007/08 -           - Barták Péterné