Munkaközösség

Alsó tagozatos munkaközösség

Vezetők: Karajzné Farkas Judit (humán csoport) Csörnyeiné Szabó Katalin (reál csoport) Jegesné Rémesi Irén (Kék Madár)

Bányai Melinda
Belsõ Lászlóné
Bükiné Kadnár Edit
Buknicz Erzsébet
Csörnyeiné Szabó Katalin
Czaun Ildikó
Gáspár Zsuzsanna
Gőgös Beáta
Gönczölné Lendvay Anikó
Gulkainé Kurucz Mária
Hardy Éva
Heilig Béláné
Hencsei Hajnalka
Jegesné Rémesi Irén
Karajzné Farkas Judit
Mandákné Dévai Ildikó
Rektor Dóra
Simonné Prohászka Judit
Szabó-Komáromi Beáta
Tóth Anikó
Venczel Tünde
Vereb Imre
Vers Csilla
Vörösháziné Czicza Noémi
Zágorné Mészáros Anna Tündi

Felsõ tagozatos munkaközösség

Humán munkaközösség

Radnai Zsuzsanna (munkaközösség vezetõ - történelem - könyvtár)
Fábiánné Morvai Dóra (történelem - német - erkölcstan)
Horvátné Baranyai Rita (magyar - történelem)
Kapus Ildikó (angol - testnevelés)
Kobánné Horváth Éva (angol - történelem)
Kovácsné Györke Katalin (magyar - ének)
Látos Jenõ (angol - informatika)
Nagy Sándorné (rajz - informatika)
Novák-Rippel Melinda (magyar - német - erkölcstan)
Pohl Brigitta (történelem - erkölcstan)
Sarkadi Gabriella (magyar - orosz)

Reál munkaközösség

Simon Katalin ( munkaközösség-vezető - kémia - fizika - természetismeret)
Barták Péterné (matematika)
Durmics Mihály (matematika - földrajz)
Kalmár Cecília (fizika - informatika - technika - matematika)
Látos Jenő (informatika -angol)
Rybár Olivér (földrajz - technika)
Nagy Sándorné (informatika - rajz)
Sasvári Krisztina (matematika)
Szebeni János (matematika - technika - informatika)
Tóth Ildikó Mária (biológia - természetismeret)

Testnevelés munkaközösség

Varga-Sárzó Adrienn (Munkaközösség vezetõ - testnevelő - gyógytestnevelő - úszásoktatóúszásoktató - aerobik oktató - gyakorlatvezető mentortanármentortanár - közoktatási vezető)
György Tibor (testnevelő - játék- és szabadidőszervező)
Hencsei Hajnalka (testnevelő - tanító testnevelés és informatika műveltségi terület - gyakorlatvezető mentortanár - közoktatási vezető)
Hencsei László (testnevelő - gyógytestnevelő - úszásoktató - tanügyi igazgatási szakértő)
Kapus Ildikó (testnevelő - angol tanár - kosárlabda sportedző - úszásoktató)
Makkai Balázs (testnevelő - kézilabda edző)
Molnár Gergely (testnevelő - kézilabda edző - úszás sportedző)
Szomjasi Bernadett (testnevelő - aerobik oktató - rekreáció sportoktató - úszásoktató)
Vereb Imre (tanító - testnevelési műveltségi terület - atlétika segédedző)
Vers Csilla (testnevelő - tanító testnevelési műveltségi terület - röplabda - kézilabda - aerobik oktató - néptánc szakirány - közoktatási vezető) Zsebe Gábor (testnevelő - labdarúgó edző (UEFA “B” diploma))