DIÁKÖNKORMÁNYZAT

Ópusztaszer 2000 Campona 2000 Disco 2000 Farsang 2001 Korcsolya 2001
Ausztria 2003 Farsang 2004 Ausztria 2004 Papírgyûjtés 2004 Farsang 2005
Korcsolya 2005 Disco 2005 Papírgyûjtés 2005 Farsang 2006 Papírgyűjtés 2006
Ausztria 2006 Farsang 2007 Papírgyűjtés 2007 Ausztria 2007 Állatmenhely 2007
Farsang 2008 Papírgyűjtés 2008 Papírgyűjtés 2008-2 Halloween 2008 Karaoki 2008
Farsang 2009 Disco 2009 Papírgyűjtés 2009 Disco 2009/2 Korcsolya 2009
Karaoki 2009 Cirkusz 2009 Farsang 2010 Papírgyűjtés 2010 Disco 2010
Farsang 2011 Ausztria 2011 Cirkusz 2011 Alsós farsang 2012 Felsős farsang 2012
Papírgyűjtés 2012 Disco 2012 Budapest 2012 Bécs 2012 Felsős farsang 2013
Alsós farsang 2013 Báthory diáknap 2013 Papírgyűjtés 2013 Felsős farsang 2014 Alsós farsang 2014
Alsós farsang (2) 2014

Diákönkormányzatunk (DÖK) azzal a céllal alakult, hogy az úttörõ mozgalom által képviselt diákszabadidõs tevékenységek szervezését felvállalja, irányítsa.

A DÖK mai formájának, felépítésének, szervezetének kialakulása 1997-tõl számítható, amikor is elõször az iskola történelme során a diákok választhatták meg, hogy ki legyen az a két tanár, aki a diákságot képviseli az iskola vezetõségében. Jelenleg egy tanár.

Ma már a DÖK célja az, hogy az iskolai keretek között megtanítsa, rászoktassa a diákságot arra, hogyan képviselje saját érdekeit, hogyan alakítsa saját iskolai életét, hogyan teheti élvezetesebbé, emlékezetesebbé az iskolában eltöltött éveket.

A DÖK legfontosabb testülete a diáktanács, amely havonta ülésezik az osztályközösségek által delegált képviselõkkel. Minden osztály két diákot küldhet a diáktanácsba, ahol az aktuális feladatok, kérések, pályázati lehetõségek, panaszok adta problémák, konfliktusok megbeszélése történik. Iskolánk igazgatója és az SZM elnök vendégként vesz részt a diáktanácson.

A diáktanács az a fórum, ahol az iskola vezetõsége kikérheti a diákok véleményét az iskola mindennapos életével kapcsolatban. Minden évben javaslatot teszünk például az iskola házirendjére, az iskola pedagógiai programjára.

A DÖK felvállalta azt is, hogy a pénzdíjas versenyeken a rászoruló, de tehetséges tanulók részvételét anyagilag támogatja; sikeres diákcsoportok mûködéséhez szükséges eszközök megvásárlásában, az iskola által szervezett versenyek jutalmazásában anyagi segítséget nyújt. Az iskola karácsonyfája alatt a DÖK ajándéka várja a diákokat.

Természetesen a DÖK szervezésében rendezzük meg már évrõl évre a diákprogramokat. Hagyományossá vált az iskolai farsang, sportnap, Báthory-hét, papírgyûjtés, a klubdélutánok. Célunk az, hogy a programok szervezésének felelõsségében a gyerekek minél több szerepet vállaljanak. Kéthavonta rendezünk diszkót.

1999-ben elkészült az iskola WEB lapja (www.vpbathory.sulinet.hu), ahol a DÖK külön helyet kapott. Szeretnénk ezt kiegészíteni, színesíteni, a gyerekek alkotófantáziáját kihasználva egy frappáns diákújságot WEB-es felületen is és nyomtatott formában is megjeleníteni.

A DÖK vállalta az iskolatej szétosztását is.

2009 óta tagja vagyunk a GRUND klubhálózatnak, melynek programjain iskolánk diákjai szívesen vesznek részt.

Jelenleg ilyen a mi diákönkormányzatunk. Tudjuk, hogy a jövõben még nagyon sok feladat, kihívás vár ránk, és önkormányzatunkat tovább kell tökéletesítenünk, formálnunk. 

                                                                                                                                                        Horváth-Vaskó Gábor
                                                                                                                                                              a DÖK elnöke