A projekttel kapcsolatos hivatkozások, cikkek, képek 
Képek:   Nida  Tréningek  Eszközök  Koordináták  Ljubljana  Próbajáték  A játék  
Szombathely  Brüsszel  Budapest  Veszprém  Prága  Báthory

EU-s projekt (2005/2006-os tanév)

A szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképzõ Fõiskola könyvtártanszéke kért fel minket a projektben való részvételre.
A projekt címe: Az általános iskolai tanulók aktív részvételének motiválása a digitális on-line  technológiák iránt, a multimédia adta kreatív lehetõségek kihasználására.
A program 37 hónapon át tart, már elkezdõdött a résztvevõ országok technikai, szellemi adottságainak felmérésével kérdõíveken keresztül, helyzetkép megalkotásával. 
A résztvevõ országok: Nagy-Britannia, Szlovákia, Litvánia, Cseh Köztársaság, Észtország, Lengyelország, Szlovénia, Lettország, Spanyolország és végül Magyarország. Minden tagországból két iskola vehet részt a projektben, hazánkban a szombathelyi Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal együtt iskolánk a partneriskola.

EU-s projekt (2006/2007-es tanév)

Iskolánkban az idei tanévben is folytatódott az európai uniós projekt (címe: Az áltanos iskolai tanulók aktív részvételének motiválása a digitális online technológiák iránt, a multimédia adta kreatív lehetõségek kihasználása = eMapps).
A tanév második felében került sor annak a játéknak a kipróbálására, aminek elõkészületei közel másfél évig tartottak. Az „élesben történõ” játék elõtt két próbajáték is volt egy-egy szombati napon a szervezõ tanárok családtagjai körében.
A játék 2007. május 7-10-ig tartott; 11-én a gyerekek prezentációt készítettek.
A játék címe: Az idõ fogságában = Kalandozások az Árpádkori Veszprémben.
A játék rövid ismertetése:
A játék 7 szintbõl áll, hasonlóan kell elképzelni mint a Harry Potter, Sim City, Ceasar címû számítógépes játékokat. Csak ebben az esetben a diákok tanulnak is, hiszen az egyes szintek és az azon belüli feladatok kapcsolódnak valamilyen tantárgyhoz.
Feltétel volt még a manchesteri egyetem részérõl, hogy a játékban legyenek ún. ARG (Alternate Reality Game) elemek, ami azt jelenti, hogy valós környezetbe, valós történetbe, valós helyzetekbe kell helyezni a játékot.
A fõ tantervi követelmény játékunkban a honfoglalás és az I. István király korabeli Veszprém megismerése volt. Vagyis a helytörténet, honismeret, történelem, irodalom, mûvészettörténet, de a biológia, matematika tantárgyakhoz is kapcsolódtunk.
A játékban a 6.c osztály vett részt (4 csapat 6-6 fõvel); a kidolgozásban és a lebonyolításban pedig néhai Kadnár Lajos, Látos Jenõ, Nagy Sándorné, Radnai Zsuzsa és Sarkadi Gabriella.
A gyerekek körében osztatlan sikert aratott ez az újfajta játékos tanulási forma. Új eszközökkel ismerkedhettek meg (PDA, GPS) és játszva, észrevétlenül tanulhattak. Alkalmas volt ez a módszer nem csak a tanulásra, hanem a kisebb közösségek jobb megismerésére, egymás jobb megismerésére is. Többször elhangzott a tanulóktól, hogy olyan helyekre, intézményekbe látogathattak el, ahova ez nem lenne lehetséges vagy fel sem merült volna bennük. Ez természetesen hatalmas szervezõmunkát követelt meg a tanároktól (közel 50 személlyel, intézménnyel kerültünk kapcsolatba).
A projekt konklúziója:
Hasznosnak ítélhetjük meg az új pedagógiai, technikai módszerek kipróbálását, hiszen nem mehetünk el egy új kor új kihívásai mellett. Mindenképpen fel kell használnunk a programban elért eredményeket, tapasztalatokat.
A program további ismertetésére, közzétételére majd szeptembertõl  kerül sor városi, területi, régiós illetve országos szinten.

EU-s projekt (2007/2008-as tanév)

A játék kipróbálása után ebben az évben sor került a program helyi, országos ismertetésére.
2007. szeptember 17-én Szombathelyen, majd 2008. január 17-én Budapesten vettünk részt országos szintű konferencián. Itt sor került a játékunk bemutatására, és eredményeinek megvitatására, az új pedagógiai módszer gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségeire.
2008. tavaszán a projektet tantestületünk nevelői is megismerhették, akik lelkesen fogadták a korszerű ötleteket.
2008. február elején egy újabb eseményre került sor, Nagy Sándorné Prágában vett részt az eMapps program záró konferenciáján, ahol méltán aratott elismerést kidolgozott projektünkkel.
2008. március 31-én az eMapps projekt lezárult.