Az a nevelõ kaphat ilyen elismerést, aki legalább 5 éve dolgozik az iskolában, munkaköri kötelezettségeit kiemelkedõ, példamutató módon látja el, munkaköri feladatai mellett tevékenységével közmegbecsülést szerzett a szülõk, a tantestület és a tanulók körében. Az emlékérem a Báthory Napok keretében kerül kiosztásra, az emlékéremmel 30.000 Ft nettó összeg jár. Az emlékérembõl az iskola dolgozói számára évente maximum kettõ adományozható.
Az a tanuló kaphat ilyen elismerést, aki legalább 4 éve jár az intézménybe, év végi tanulmányi eredménye minden évben 4,5 fölött volt, eredményesen képviselte intézményünket a különbözõ szintû szaktárgyi, mûvészeti és sport rendezvényeken, aktív résztvevõje vagy szervezõje az iskola különbözõ színtû eseményeinek vagy országos verseny 1-10. helyezettje. Az elismerés odaítélését a nevelõ testület dönti el a diákönkormányzat javaslata alapján.