KÖNYVTÁR

Tájékoztató Nyitva tartás Szolgáltatások Katalógus Folyóiratok Linkek

Tájékoztató  

Iskolánk könyv-és médiatárában több mint 22000 db dokumentum található, melybe beletartoznak a könyvek, tankönyvek, multimédiás eszközök, videokazetták, dvd-k. Ebbõl: 10000 db könyv, 11000 db tankönyv, brosúra-kiadvány, 1100 db elektronikus dokumentum, 26 db periodika féleség.

 
Az állomány feltárása 1997 óta a Szirén integrált könyvtári rendszerrel történik, az állomány szabadpolcos részének feldolgozása még tart. Cédula-katalógusunkat 2002-ben lezártuk. A könyv-és médiatár az iskola információs központjaként is működik, mindenki számára megközelíthetõ helyen található. Kiváló adottságai miatt kedvelt színtere a szabadidõs tevékenységeknek, értekezleteknek, megbeszéléseknek is. Alapterülete 100 m2.
A könyv-és médiatárban jelenleg három számítógép található, mindegyik internetes elérhetõséggel. Ebbõl egyet a tanulók, egyet az iskola dolgozói használhatnak.Könyvtárhasználati szabályzat
      
A könyv-és médiatárból az iskola minden tanulója és dolgozója (nevelők, technikai dolgozók) kölcsönözhet.
Az iskolába való beiratkozással a tanuló illetve a dolgozói jogviszony létesítésével minden tanuló és dolgozó automatikusan a könyv-és médiatár tagjává válik, egyidejűleg kötelezettséget vállal a könyvtári szabályok betartására.
A könyv-és médiatárban a tanuló kizárólag könyvtáros jelenlétében vagy nevelői felügyelettel tartózkodhat.
A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
Az elveszített vagy megrongált dokumentum pótlása az olvasót terheli. Ez esetben az olvasó köteles ugyanannak a dokumentumnak egy másik, kifogástalan példányát a könyv-és médiatár számára beszerezni. Ha ez nem lehetséges, akkor az olvasó köteles  a dokumentum beszerzésének illetve pótlásának mindenkori költségeit megtéríteni.
A kölcsönzött könyveket a tanulóknak legkésőbb a tanév zárásakor (június első hetében) vissza kell hozni, nyáron a könyvtár zárva van.
A könyvtárhasználók kabátjukat és táskájukat a könyv-és médiatárba nem hozhatják be! Azokat a könyvtár előterében kötelesek elhelyezni.
A könyvtárba élelmet behozni, szemetelni, bútorzatot rongálni nem szabad!
A szolgáltatások a nyitvatartási időben vehetők igénybe.
Az olvasó az iskolával fennálló tanulói, dolgozói jogviszony megszűnése előtt könyvtári tartozását rendezni köteles!
    
Nyitva tartás  

A hét

Hétfő         
Kedd          
Szerda      

Csütörtök  
Péntek      B hét

Hétfő           
Kedd         
Szerda        
Csütörtök  
Péntek        11 - 14

9 - 15
10 - 15
10 - 15
 
9 - 12

11 - 14
9 - 15
10 - 15
10 - 15
9 - 12


Szolgáltatások  
 
A könyv-és médiatár feladata az intézményben folyó oktató-nevelõ, valamint a tanulmányi munka segítése, a tanulók olvasásra, könyv- és könyvtárhasználatra nevelése.
Kölcsönzés:     
-  A dokumentumok - a tartós használatra kiadott tankönyvek
   kivételével - 3 hétig kölcsönözhetõk.
-  Egyszerre 3-5 könyv kölcsönözhetõ.
-  A kölcsönzési idõ lejárta után lehetõség van 2 hét
   hosszabbításra.
-  Az elektronikus hang- illetve videokazetták csak tanórai
   használatra, a kézikönyvek maximum 1 napra kölcsönözhetõk
   (csak nevelők kölcsönözhetik).
-  Az iskola pedagógusai és dolgozói korlátlan számban
   kölcsönözhetnek.
      
      
Helyben használat:     
-  A kézikönyvek, folyóiratok, szótárak, lexikonok, enciklopédiák
   csak helyben használhatók.
-  Egyéni helyben használatra nyitva tartási idõben, csoportos
   használatra elõre egyeztetett idõpontban van lehetõség.
-  Segítségnyújtás a felhasználók számára irodalom- és
   információkutatásban.
      
      
Elõjegyzés:     
-  Ha olyan könyvre van szükséged, amely az állományban
   megtalálható, de valaki éppen kikölcsönözte, kérheted, hogy
   visszahozatalkor félretegyék számodra.Katalógus  

A modullal a könyvtár on-line katalógusa bármikor, bárhonnan elérhetõ.
Az olvasók a találatokról példányadatokat is kapnak, valamint azt a plusz információt, hogy az adott példány a könyvtárban van-e, vagy éppen kölcsönzésben.


Folyóiratok  

Gyerekeknek:
Bravó
GEO
Kincskereső
National Geographic
National Geograpic Kids
Praktika
Popcorn
Rubicon
100 X Szép
Szivárvány
Természet Búvár
Vadon

Felnőtteknek:
Édes Anyanyelvünk
Iskolai Jogfutár
Iskolakönyvtáros
Köznevelés
Modern iskola
Módszertani Közlemények
Napló
Nők Lapja
Oktatási Közlöny
Pályázatfigyelő
PC World (DVD melléklettel)
Tanító
Tanítás - Tanulás
Új Katedra

Könyvtári linkek  
 
Tanároknak:  

http://kormany.hu
http://magyarorszag.hu
http://gyermeklelektan.lap.hu
http://sulinet.hu
http://konyvtar.lap.hu
http://ekmk.hu
http://zalamat.hu
http://mategye.hu
http://pafi.hu
http://matarka.hu
http://kisvakond.hu
http://bendeguz.hu
http://jonatan.hu
http://osztalykirandulas.lap.hu
http://erdeiiskola.lap.hu
http://tanito.lap.hu
http://konyv.lap.hu
http://olvasas.lap.hu
http://vers.lap.hu
 
Diákoknak:          
http://egyszervolt.hu
http://olvasnijo.hu
http://minimax.hu
http://geographic.hu
           
Egyéb:          
http://menetrendek.hu

http://elvira.hu
http://balatonvolan.hu