REFERENCIA ISKOLA

2012. szeptember

Szeptemberben végetér a felkészülés a referenciaintézményi szolgáltató szerepre. Iskolánk pedagógusai az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató képzésein vettek részt.2012. április


Elkezdődött a felkészülés a referenciaintézményi szolgáltató szerepre. Iskolánk pedagógusai az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató képzésein vesznek részt.

2012. március

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Referencia-intézményi felkészítés a veszprémi Báthory István Általános Iskolában” című, TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0235 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője 6 000 000 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte.


2011. szeptember

A Báthory István Általános Iskola elõminõsített referencia-intézmény lett.

A referenciaintézmény más intézmények számára is példaértékû, mûködésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkezõ, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Három referenciaterületünk:

- Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékû intézmény, referenciahely
- Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény/ „Tehetségpont”
- Saját fejlesztésû alternatív program szerint mûködõ, modernizáció valamely területén minta közvetítõ

Elkészítettük iskolánk Intézményi fejlesztési tervét. A program tartalmazza azokat a fejlesztõ tevékenységeket, amelyek szükségesek a referenciaintézményi szolgáltató szerep magas szintû ellátásához. Felkészülésünket a TÁMOP 3.1.7.pályázat támogatja.

Nagy érdeklõdés mellett zajlott Budapesten, a Millenárison 2011. szeptember 30-október 1-jén az oktatási piac legnagyobb eseménye, a HunDidac 2011 taneszköz-kiállítás.

A Közép-dunántúli Regionális Pedagógiai Intézet Hálózatkoordinációs Központja pályázati támogatásával elõminõsített referenciaintézmények, köztük a Báthory István Általános Iskola is bemutathatta választott referenciaterületeit az érdeklõdõknek.