SEPSISZENTGYÖRGY

http://www.varadi.ro/
http://www.sepsiszentgyorgy.ro

2002  2004: április, november, Váradi Kupa, Csopak  2005: március, április, október  2006:  Váradi Kupa, május  2007: október  
2008 május  2009 április  2010 április   2011 április   2012 május  2013 április

A Váradi József Általános Iskoláról röviden (Képek az iskoláról

Sepsiszentgyörgy az Olt folyó felsõ folyásánál elterülõ helység, Háromszék (Kovászna Megye) közigazgatási központja. Az iparosítás következtében lakossága rohamosan megnõtt, amihez hozzájárult a románság betelepítése is. Ez hatott az oktatásra is, hiszen újabb tanügyi intézmények létesítése vált szükségszerûvé a gyermeklétszám növekedése miatt. Ez a folyamat napjainkban is tart és egyre gyorsabb.
A Váradi József Általános Iskola, alakulásától 1962 – tõl 1992-ig a 2-es számú Általános Iskola nevet viselte.
Az iskola elõbb csak alsó tagozattal, majd 1963-ban gimnáziumi tagozatta indult. Akkor 15-en tanítottak az intézményben, s 1964-ben I-VIII. osztállyal mûködött az iskola, csak magyar tagozattal. I. osztályban a román tagozat 1969-ben, az V.- ben 1977-ben indult.
1970-ben épült fel a Szemerja negyedben az új iskola épülete. Késõ õsszel sikerült beköltözni, tanévkezdésre ugyanis nem fejezték be egészen az építõmunkát.
1975-ig akkorára nõtt a lakótelep, hogy az iskola épületét is bõvíteni kellett. Az új szárnyat 1976-tól használhatták az oktatók és diákok.
1992- ben egy újabb iskolabõvítés került napirendre, amely még napjainkban sincs befejezõdve. Elkészült részek: 11 osztályterem, tanári, tornaterem, irodahelyiségek, iskola-büfé, saját hõközpont. Folyamatban van a kultúrterem, valamint az udvar és a szabadtéri sportpályák építése.
1990 januárjában az iskola munkaközössége megválaszthatta vezetõit, akikkel közösen egy új szemléletmódot hoztak és építettek be az iskola életébe, lehetõvé téve a Waldorf és Step by Step alternatív oktatási modellek alkalmazását.
Késõbb, 1998-ban az iskola igazgatója és a Református Kollégium akkori igazgatója, Bustya János lelkész megállapodást írt alá, melynek értelmében elindult az elsõ református osztály.
Az alsó tagozat, nagy része hosszabbított programmal (8-tól 16 óráig) mûködik. A gyerekek közösen ebédelnek az iskolában. A délutáni tevékenységekre a szülõk által választott tanítónõt alkalmaznak, és fizetnek, az étkezési költségekkel együtt, kivéve a Step by Step (lépésrõl lépésre) alternatív osztályokat, ahol mindkét tanító államilag fenntartott, fõállásban dolgozik.

Az iskola névadójáról

Váradi József  (1828-1854) és Bartalis Ferenc  (1813-1854) az 1851-1854 között kibontakozó osztrák ellenes szabadságmozgalomban vált híressé. 
Váradi József  1828-ban született az erdélyi Bánpatakán. Értelmiségi, foglalkozása ügyvéd. 26 évesen lelkesen és hõsiesen harcol fõhadnagyként az 1848-49-es forradalomban. Mint forradalmár, katona, hazafi, Makk József egyik legközelebbi munkatársa.
Makk József, jóllehet, értesül az erdélyi és székelyföldi letartóztatásokról,  annyira bízik a mozgalom sikerében, hogy Váradit 1852 júliusában beküldi Háromszékre, a felkelés elõkészítésére.
Váradi széleskörû és sokoldalú tevékenységet fejt ki. Mozgósít, lelkesít, toboroz, járja a falvakat. Így kerül kapcsolatba Bibarcfalván Bartalis Ferenccel, a 41 éves, református, 4 gyermekes földmûvessel.
Váradi Bélafalván tartózkodik, amikor Tuzson Lajos bíró elfogatja. A haditörvényszék 12 hû emberével együtt kötél általi halálra ítéli.
Váradi József és Bartalis Ferenc a kivégzés elõtti éjszakáját Sepsiszentgyörgyön, a jelenlegi levéltár épületében tölti.
Az ítélet végrehajtása a város nyugati oldalán fekvõ Õrkõ hegy aljában történik. A kivégzés helyén ma emlékmû áll. Itt tiszteleg minden év március 15-én a Váradi József Általános Iskola diák- és munkaközössége.